Dr. Elizma van der Smit clinical psychologist                      

Therapy for Individuals, Families and Couples                                                                                                     

       The Time Has Come!!! It is time to be better!!


GRENSE IN JOU HUWELIK – DIE 5E WIEL AAN DIE WA-SINDROOM

 

Deur Elizma van der Smit    B.A., B.A. Honns.,M.A. Klin. Psig. (PU vir CHO), M.Phill (PPL) (RAU)


  1. 1.        Hoe bepaal ‘n mens wanneer ‘n ander persoon die grense van jou huwelik oortree en skade berokken?

‘n Verhouding is soos ‘n (hopelik) pragtige huis met ‘n heining om.  Ons werk jare om hierdie huis te bou soos ons dit wil he.  Binne hierdie huis kan ons doen wat ons wil en maak ons eie huisreels.  Maar dit is ook ons verantwoordelikheid om hierdie huis in stand te hou en te beskerm en daarom moet ons ‘n veilige heining he wat aandui presies waar ons eiendom begin en eindig. Hierdie heining en reels vorm die grense van jou huwelik.  Sonder hierdie grense sal mense ons verhouding (huis) skade berokken.

Wanneer dit kom by ons vriende, ouers , kerk of familielede – moet ons besef dat ons verantwoordelik teenoorhulle is, maar nie vir hulle nie.  Om iemand te help in nood, is om ons verantwoordelikheid teenoor hulle na te kom.  Wanneer ons ander se verantwoordelikhede namens hul moet nakom, moet ons kan insien dat die grense van ons huwelik betree word.  Verwag jou vriendin, ouer, kerk ens dat jy vir hul aksies en lewens verantwoordelik moet wees?  Of verwag jy dat hul jou verantwoordelikhede moet help dra?

 

  1. Hoe stel ‘n mens grense vas?

 

2.1               Onderskei tussen ‘n grens en ‘n frustrasie deur neer te skryf watter gedrag jy wil he moet stop.  Hoekom is hierdie gedrag nie vir jou aanvaarbaar nie?

2.2               Indien ek wel ‘n grens stel, wat sal die gevolge daarvan wees?  Negatiewe response is onvermydelik maar probeer bepaal wat die beste vir die verhouding sal wees?

2.3               Ingeval van negatiewe reaksie, bepaal hoe belangrik die verhouding vir jou is.  Indien baie belangrik, neem ‘n “time-out” en hanteer dit later weer.

2.4               Stel vas watter tyd die beste sal wees vir so ‘n gesprek.  Definitief nie oppad werk toe wanneer die persoon reeds laat is nie!  Wees kort en bondig en vermy lang verduidelikings.

 

Ander gedagtes:

 

 

  1. Is dit gevaarlik om jou maat uit te sluit by ‘n verhouding buite die huwelik?

 

Verhoudings buite die huwelik is baie belangrik, veral vir  vroue.  Dit vorm deel van ons individualiteit. Vroue is meer geneig om ook op vriende of familielede staat te maak vir emosionele ondersteuning terwyl die man meer geneig is om slegs op sy maat te steun.  Daar is dus dikwels die risiko dat die man ongelukkig kan wees met die graad van betrokkenheid van “buitestaanders”.

 

Volgens navorsing deur David Olsen is paartjies  wat nie te afhanklik of te onafhanklik van mekaar is, die beste kans op sukses.  Hierdie model is ook van toepassing of ander verhoudings (familie en vriende).  Moenie dus niete naby of te ver van ‘n belangrike persoon in jou lewe wees nie.  Probeer dus altyd ‘n “middelground” bewerkstellig.

 

  1. 4.       Wat is ‘n gesonde balans tussen alleentyd saam met jou man en individuele tyd (alleen en saam met ander mense?)

Hedendaags is dit omtrent ‘n uitdaging om maniere te vind om naby genoeg aan jou maat in jou verhouding te wees.  Navorsing deur John Gottman wys dat suksesvolle paatjies weekliks ‘n  minimum van 12 tot 15 ure van nie-slaap of nie-tv tyd met mekaar spandeer.  Daaglikse nie-stres kommunikasie (selfs net 10 minute) help ons om betrokke te wees in mekaar se lewe en om op datum te wees van ons maat se gevoelens en uitdagings.  Dit veroorsaak ‘n gevoel van nabyheid aan mekaar.  Suksesvolle paartjies kontak mekaar ten minste een of twee keer per dag, slegs vir ‘n paar minute.

Maak tyd en moeite met jul ontmoeting aan die einde van elke dag en aan die einde van elke werksweek.  Ontwikkel sekere rituele wat beide geniet en jul in staat stel om weer met mekaar te kan “connect”  soos bv eerste ding elke middag na werk drink ons koffie onder die lapa.  Of ons gesels oor ons dag terwyl ons saam kos maak.  Vir sulke paartjies is dit makliker om tye apart van mekaar te kan akkomodeer en aan te moedig. 

Probeer mekaar akkommodeer op byvoorbeeld die  volgende wyse:  hy hou van visvang maar jy nie.  Laat hy een keer per maand saam met sy vriende visvang.  Jy hou van kuns en opvoerings, hy nie.  Wanneer hy visvang saam met sy pelle, vat jou vriendinne en gaan kyk ‘n uitvoering.  So kan ons ook aan ons elkeen aan ons eie individualiteit en vriendskappe aandag gee.

 


  1. Algemene wenke om 5e wiele in jou huwelik te voorkom en grense binne die verhouding te stel:

Grense binne ‘n verhouding help ‘n paartjie om hulself en mekaar se individualiteit, gevoelens en integriteit te beskerm.  Wanneer jy dus gefrustreerd en oorweldig voel, is dit tyd om grense te stel: