Dr. Elizma van der Smit clinical psychologist                      

Therapy for Individuals, Families and Couples                                                                                                     

       The Time Has Come!!! It is time to be better!!

Hoe om ‘n super ma te wees

Gepubliseer op 5/18/2015

 

 1. 1.        Wat is ‘n super ma of knap vrou?

Baie glo ‘n super ma is iemand wat elke taak suksesvol kan voltooi - vanaf kinders rondry, grootmaak koskook en naaldwerk– alles met ‘n glimlag.  Sy het of ‘n suksesvolle loopbaan en/of is betrokke by liefdadigheidsinstansies en skoolkomitees! Daarby presteer haar goedgemanierde kinders, en het sy ‘n pragtige skoon huis en ‘n gelukkige huwelik!

Jip, dit is wat ons almal dink ‘n super ma is! Ons almal het haar al gesien en probeer naarstigtelik soos sy wees!  Maar vir die oorgrote meerderheid van ons is dit totaal onmoontlik!  Om die standaard van ‘n huisvrou van 30 jaar gelede te handhaaf en terselftertyd met die verandering in tyd tred te hou – laat ons net uitgebrand met ‘n algemene gevoel van mislukking.

Maar mamma, moenie ophou probeer om ‘n super ma te wees nie, verander net jou definisie van wat ‘n super ma tans is!

Die moderne super ma voldoen aan ‘n totaal ander kiteria, naamlik:

 • Sy maak tyd vir haar kinders om ‘n regte kinderlewe te hê
 • Sy versorg haar eie hart en siel sodat sy genoeg energie het om in ander se behoeftes te voldoen
 • Sy weet hoe om “nee” te sê
 • Sy fokus meer daarop om ‘n ma te wees eerder as om die rol van ‘n superma te speel
 • Haar kind se emosionele welstand is belangriker as sy vermoëns of prestasie
 • Sy glo daaraan om ‘n goeie huwelik te bou is net so belangrik as om ‘n ma te wees
 • Sy weet wanneer om hulp te vra
 • Sy vertrou haar intuïsie eerder as om ander na te doen
 • Sy waardeer en verstaan die uniekheid van haar gesin eerder as om haarself met ander ma’s te vergelyk
 • Sy maak tyd om dit te geniet om ‘n mamma te wees

 

 1. 2.       Moet ons onsself met ander, meer perfekte ma’s vergelyk?

Die gewoonte om onsself met ander te vergelyk is so menslik en normaal soos enige ander emosie wat ons kan ervaar.  Maar weet dat dit ‘n gewoonte is met baie tekortkominge:

 • Vergelykings is altyd onregverdig aangesien ons die slegste van onsself probeer vergelyk met die beste in ‘n ander
 • Vergelykings by definiesie vereis berekeninge – en goeie ouerskap kan nie effektief getel of gemeet word nie.
 • Vergelykings steel kosbare tyd.  Slegs een sekonde wat ons gebruik om onsself met ‘n ander vergelyk is ‘n mors van kosbare tyd
 • Jy is tè uniek om regverdig met iemand anders vergelyk te word.  Jou gawes en talente, suksesse, bydrae en waarde is uniek tot jou en jou doel op aarde en kan geensins met iemand anders vergelyk ord nie.
 • Deur jouself te vergelyk met ander, kan jy niks wen nie, maar jy kan jou trots, waardigheid en passie verloor.
 • Vergelyking plaas die fokus op die verkeerde persoon.  Jy kan net jou eie lewe beheer, maar sodra jy jouself met ‘n ander vergelyk –is die fokus op hulle eerder as op jou eie lewe en dit mors ons kosbare energie en genieting.

 

Verstaan ook dat ons almal foute maak en daardie foute beteken nie dat ons ‘n mislukking as ma is nie – dit is slegs hobbels in ‘n pad wat nooit veronderstel was om reguit pad te wees nie.  Maak vrede met jou eie uniekheid en menslikheid asook met die van jou gesin.

 

Waak ook daarteen om ander ouers te oordeel.  Ons sien baie maklik raak wat ander ouers “verkeerd” doen, maar eintlik gaan dit alles oor ons eie onsekerhede.  Deur ander se foute te identifiseer, laat ons dikwels ‘n bietjie beter voel oor ons eie ouerskap en tekortkominge in ‘n ander area.

 

Wat ek kan doen om myself te help om minder te vergelyk?:

 

 • Kompeteer minder, waardeer meer.  Maak dit ‘n gewoonte om jou eie en ander mense se bydraes te waardeer en te komplimenteer.
 • Beoefen dankbaarheid vir die dinge wat ons reeds het en bereik het.
 • Herhinner jouself daaraan dat niemand perfek is nie, ook nie jy nie!

 

 1. 3.     Wanneer is ek regtig ‘n super ma?  Watter standaarde moet ek gebruik?

Daar is navorsing gedoen oor watter kwaliteite kinders die meeste van hul ouers waardeer.  Interssant genoeg, was dit glad nie “my ma se kookkuns”, haar “humorsin”, of “skoon huis” of my ma “se naaldwerkvaardighede” nie of hoe “talentvol sy in haar werk” was wat saak gemaak het nie.  Amper elke respons was in die lyn van “my ma was lief vir my, maak nie saak wat nie!”.

Wat ‘n wonderlike verligting!  Al wat regtig saak maak vir jou kind is jou onvoorwaardilike liefde en ondersteuning!  As jou kind voel dat hul jou kan vertrou en dat jy altyd daar is vir hulle – dan is jy reeds ‘n super ma!

So mamma, vertel jou kind elke dag dat jy lief is vir hom/haar.  Luister na hul en bied hul jou ondersteuning aan.  Laat hul veilig en gelukkig in hul huis voel.  Dan is jy ‘n superma in hulle oë en dit is die enigste oë wat regtig saakmaak!

Dus, die enigste standaard wat ek moet gebruik om te bepaal of ek ‘n superma is, is die volgende: my kinders se gevoel en wete dat ek vir hul lief is en altyd daar is vir hul!

Dan is dit is binne elkeen van ons se bereik om ‘n super ma te wees!

 

 1. 4.       Hoekom is dit so moeilik om ‘n super ma te wees?

Dit is moeilik (onmoontlik) om ‘n super ma te wees aangesien:

 • Ons definisie van wat ‘n “super ma” is, is foutief is.
 • Ons onsself vergelyk met ander
 • Ons die verkeerde kriteria of onmoontlike standaarde probeer bereik
 • Ons nie na onsself en ons huwelike kyk nie
 • Ons nie vrede maak met ons eie uniekheid  en tekortkominge asook met die van ons gesin nie
 • Omdat ons nie ons eie instink vertrou nie.

Wanneer ons onsself vergelyk met ander mammas en hul kinders of terwyl ons ure op “google” spandeer vir antwoorde – vergeet ons die belangrikste feite.  Elke gesin is anders en elke kind is anders.  Ons moet onsself vertrou en na ons instink luister, baie meer as wat ons na ander luister.  Niemand ken jou gesin beter as jy nie!

 1. 5.       Is dit belangrik dat ma’s mooi na hulself moet kyk?

Dit is ‘n wyse super ma wat weet dat ALLE areas in haar lewe aandag nodig het!

Hoekom is dit belangrik om mooi na jouself te kyk:

 • Op ‘n vliegtuig is dit ‘n reël dat jy die suurstofmasker op jou eie gesig sit, eerder as vir jou kind, want as jy flou val is jy van geen nut vir jou kind en kan jy hom nie beskerm nie.  Dieselfde reël geld vir ons daaglikse lewens.  AS jy nie na jouself omsien nie, gaan jy ook nie daar kan wees vir jou kind soos wat jy moet nie.
 • ‘n Ma wat nie na haarself omsien nie, veroorsaak langtermyn gevolge vir haar gesin.  Dit veroorsaak konstante stress, konflik en spanning in die gesin.  Daarby gaan jou dogter jou rol navolg en ook nie na haarself omsien as sy ‘n mamma is nie en jou seun gaan nie begrip of ruimte daarvoor hê in sy eie gesin nie.
 • As jy na jouself kyk, voel jy beter oor jouself.  Dan het jy ook meer geduld en begrip as ma en en as vrou en het jy genoeg energie om vir hulle beskikbaar te wees

Hoe weet ek dat dit tyd is om na myself te kyk?

 • As jy vind dat jy meer as gewoonlik geirriteerd is met klein dingetjies
 • Chroniese gevoelens van hartseer en onsekerheid
 • As jy soos ‘n robot deur jou dagtake gaan
 • As jy simptome soos hoofpyn en slapeloosheid ervaar
 • As jy moeg en uitgeput voel

Wat kan ek doen om beter na myself te kyk?

 • Skeduleer tyd vir jouself, jou vriendskappe, jou belangstellings en jou man!  Aanvaar dat jy dit nodig het en geniet dit – dan sal jou kinders ook beter na hul eie welstand omsien!
 • Kry hulp!  Vra ouma of reël ‘n versorger of vriendin om bietjie in te staan.
 • Kry ondersteuning in ma-groepe of vriendinne.
 • Leer om “nee” te sê en weet dit is OK om grense te stel.
 • Oefen en eet gesond
 • Gee aandag aan jou geestelike lewe.

 

 1. 6.       Hoe hanteer ek dit as iemand my gesin, kinders of ouerskapstyl kritiseer?

Kritiek is vir niemand lekker nie, maar opbouende kritiek kan ons help om beter te wees.  Maar hoekom is mense geneig tot oormatige en afbrekende kritiek?:

 • Mense kritiseer onnodig wanneer hul minderwaardig of jaloers voel.  Dit het dus baie meer te doen met die persoon wat kritiseer as met die een teen wie die kritiek gemik is.  Dit kom vanuit ‘n plek van onsekerheid diep binne hul lewens.  Deur jou te kritiseer, voel hul beter oor die gate in hul eie ouerskap.  Net so, indien jy oormatig tot hierdie kritiek reageer – gaan dit oor jou en JOU onsekerhede.

Hoe kan ek kritiek as ouer hanteer?

 • Moenie nuuskierigheid met kritiek verwar nie.  Neem ‘n stap terug en luister werklik sonder om te sensitief of verdedigend te wees.  Ons kan dalk werklik iets leer!
 • Weet dat jy nie ander mense se goedkeuring nodig het om besluite te neem nie. 
 • “Agree to disagree”. Soms is dit nodig om te sê: “Ek kan sien dat jy sterk hieroor voel, ek voel ook so.  Jy beteken te veel vir my, daarom  gaan ons “agree to disagree” en aanbeweeg.
 • Stel grense vir jouself.  Jy is onder geen verpligting om jou keuses aan iemand te verduidelik nie, so moenie jou tyd en energie mors deur dit wel te doen nie.  Stel ‘n sterk beperking in vir die tyd wat jy aan ‘n onderwerp wil spandeer en verander die onderwerp en beweeg aan.  Byvoorbeeld: “dankie vir jou raad, ek sal dit in ag neem” en verander die onderwerp dadelik.
 • Trek ‘n duidelike streep in die sand.  Soms in erge gevalle van kritiek, is dit nodig om ‘n lyn te trek.  “Kyk Sarie, ek is lief vir jou, maar as jy aanhou om onderwerp x op te bring, is ek bevrees dat ons nie meer tyd saam sal kan spandeer nie”.  Dit is moeilik, maar soms baie nodig.
 • Alhoewel kritiek seermaak, verstaan dat dit meer oor die kritikus gaan as oor jou en jy hoef NIE daarna te luister nie.  Laat gaan waar jy kan.
 • Kritiek is deel van die lewe en niemand van ons is gevrywaar daarteen nie.  Hanteer beide positiewe en negatiewe kritiek op ‘n volwasse mannier sonder om te emosioneel te word.
 • Moenie self na skinderstories luister nie.