Dr. Elizma van der Smit clinical psychologist                      

Therapy for Individuals, Families and Couples                                                                                                     

       The Time Has Come!!! It is time to be better!!

HUISVERGADERINGS

 

Deur Elizma van der Smit    B.A., B.A. Honns.,M.A. Klin. Psig. (PU vir CHO), M.Phill (PPL) (RAU)


  1. Wat is ‘n huisvergadering?  Hoekom verkies party gesinne om sulke vergaderings te hou?

 

 

  1. Op watter manier verbeter dit kommunikasie tussen gesinslede?  Watter ander voordele is daar?

 

Die voordele van ‘n gesinsvergadering weeg baie swaarder as enige omgemak (bevoorbeeld die tiener wat sy oe rol).  Die gesin leer om te kommunikeer, om probleme as ‘n groep op te los, om doelwitte daar te stel, te beplan en om konflik te hanteer. Dit leer jou wedersydse respek en leierskaplesse.  Dit bou ook eenheid in die gesin en help jou om eienaarskap en verantwoordelikheid vir die gesin te aanvaar. Ons leer ook om mekaar te waardeer en hierdie waardering uit te spreek.  En dit net in 30 min per week!!!

 

  1. Hoe gaan jy te werk as jy ‘n gesinsvergadering wil hou?  Watter reels geld en kan dit pret wees?

 

Die volgende onderwerpe kan deel uitmaak van ‘n tipiese huisvergadering:

 

 

  1. Wat moet jy nie doen by ‘n huisvergadering?

 

 

  1. 5.       Ander inligting

 

Almal dink huisvergaderings is ‘n goeie idee- vir iemand ANDERS se gesin.  Jou gesin is te klein, the groot, te besig en die kinders sal nie daarvan hou nie. As jy gaan wag tot jou kinders tieners is, is jy reg, hul gaan nie daarvan hou nie.  Tieners hou van niks nie!  Begin huisvergaderings in dien moontlik as die kinders jonk is, maar later is beter as nooit en nou is die beste tyd van almal!

 

Promoveer en verkoop die huisvergaderings aan die kinders.  Vertel hul dat jul as ouers graag ‘n nuwe benadering wil volg om dit vir almal maklik te maak en kommunikasie te verbeter.  Gee hul ‘n “sneak preview” van die gesinsaktiwiteit wat pret sal wees in die vergadering en moedig hul aan om onderwerpe na die vergadering te bring.  Benadruk gereeld waarom dit belangrik is vir ‘n gesin om hierdie tipe van kwaliteittyd met mekaar te spandeer.

 

Dit is maklik om te kla en problem te rapporteer, maar dit is krities vir gesinslede om die positiewe te deel.  Bedank elkeen vir die opdragte en werkies wat gedoen is in die week.  Spreek waardering uit bv.  ek waardeer dit as jy so mooi na jou klein boetie omsien!  Dankie dat jy jou kamer netjies hou en ek het raakgesien dat jy geduldig met jou sussie probeer wees.