Dr. Elizma van der Smit clinical psychologist                      

Therapy for Individuals, Families and Couples                                                                                                     

       The Time Has Come!!! It is time to be better!!

 

‘n Gesonde, gelukkige gesin

Deur Elizma van der Smit

 


1.        Hoe lyk ‘n gesonde, gelukkige gesin?‘n Gelukkige gesin is een waarin elke lid voel dat hy verstaan, waardeer en gerespekteer word.  So ‘n gesin spandeer tyd met mekaar.  Daar is ‘n positiewe atmosfeer in  hul huis en hul doen dinge saam.  Elke lid van die gesin doen hul eie deel om seker te maak dat hierdie atmosfeer en gevoelens behoue bly.

 

Alle gesinne het argumente en gaan deur moeilike tye, en dit beteken nie dat jy nie ‘n gesonde, gelukkige gesin het nie.  Hier volg maar tekens om vas te stel of jul ‘n gelukkige gesin het:

 

Jul kommunikasie is effektief


Ons demonstreer dikwels ons kummunikasie deur die manier waarop ons na mekaar luister.  Ons moet probeer luister met 100% aandag en sonder onderbrekeing.  Ons probeer seker maak of ons verstaan voordat daar reageer word.  Ons bespreek ook ons ongelukkighede met mekaar, maw ons onderdruk dit nie maar haal dit ook nie uit op mekaar nie.

 

Ons baklei regverdig


Ons probeer ons verskille kalm uitsorteer en probeer dit vermy om op mekaar te skree en lelike goed kwyt te raak.  Ons gee mekaar kans om ons saak te stel sonder onderpreking.  Ons is ook bereid om omverskoning te vra wanneer ons iemand seergemaak het.  Gesonde, gelukkige gesinne is dus ook meer geneig om verskonings te aanvaar en mekaar te vergewe.


Ons is nie selfsugtig nie.


Gesonde, gelukkige gesinne sit ander se behoeftes dikwels eerste.  As elkeen probeer om die ander een gelukkig te maak, eindig almal op met ‘n gevoel van liefde en geborgenheid.


Ons respekteer mekaar se verskille

 

Selfs al word ons groot in huis met dieselfde waardes en beginsels, is daar verseker ook verskille in ons gedagtes en oortuigings.  En as hierdie verskillende oortuigings niemand seermaak nie, behoort dit ook respekteer te word.


Ons ondersteun mekaar

 

Almal het verskillende doelwitte en drome.  ‘n Gesonde, gelukkige gesin ondersteun mekaar al stem ons nie noodwendig saam met die lid se droom nie.  Byvoorbeeld: al weet ons boetie is nie baie atleties nie, sal ons daar wees om hom te ondersteun wanneer hy proewe speel vir die rugbyspan.  Ons help boetie oefen in plaas daarvan om hom aan toe moedig om eerder iets anders te doen.

 

Dissipline en respek


Die kinders binne ‘n gelukkige, gesonde gesin is nie bederf of veeleisend nie.  Ouers leer hul kinders om respekvol teenoor mekaar en teenoor ouer/jonger mense te wees.  Hul gee nie in vir elke eis nie en pas dissipline regverdig en konsekwent toe.  Gesonde gesinne promoveer die nakom van take en reels.

 

2.       Hoekom is dit so belangrik om in hierdie besige, holderstebolder lewe spesifiek aandag te gaan aan gesinsbande?

 

In vandag se besige lewe is meer en meer gesinne geneig om nie meer tyd saam te spandeer nie.  Almal se skedules is so besig en ons moet so hard werk om ons gesinne aan die lewe te hou dat ons geleenthede vir gesinsbinding weggooi en so dryf ons weg van mekaar af.


As ons in staat is om die iPads, fone en tv’s aft e skakel kan ons die volgende vrae aan mekaar vra:  “hoe was jou dag?”, “wat het jy geleer in die skool vandag?”, “wat was die beste deel van jou dag?”.  Hierdie aksie verbeter kommunikasie, selfkennis, emosionele ontwikkeling en binding – eienskappe wat almal van ons nodig het in ‘n moeilike wereld.

 

Ander voordele van gesinsbinding sluit in:


Dit bied ons ‘n veilige hawe waarheen ons kan gaan as dinge moeilik word, maw dit verbeter on coping


Dit berei ons voor vir die lewe en ons kinders se gesinne eendag


Dit verbeter kommunikasie vaardighede


Dit verbeter emosionele intelligensie

 

Dit verbeter ons selfbeeld

 

Dit verbeter ons kinders se intellektuele en emosionele ontwikkeling

 

Dit kan probleme itv geestesgesondheid, gedragsprobleme, afhanklikheid en groepsdruk voorkom en/of hanteer.

 

Die positiewe effek van gesinsbinding  kan oor generasies strek

 

Positiewe gesinsbande help ons dus om in elke area van die lewe te gedy en te groei.  ‘n Gebrek aan gesinsbande kan veroorsaak dat ons vir ewig opsoek is na iets wat ons “mis”.  Moet glad nie familiebande dus as vanselfsprekend aanvaar nie en weet dat die moeite wat jy insit voordele inhou vir generasies wat nog moet kom!


Wat is die struikelblokke wat ons moet oorkom as ons goeie gesinsbande wil bevorder?


Dit is partykeer moeilik as ons gesinslede verskillende belangstellings het en dit verg groot moeite om almal te akkommodeer.  ‘n Gesinstradisie moet byvoorbeeld vir almal lekker wees en iemand uitsluit nie bv.  Dit help nie om ‘n sportaksie te hou as Pietie regtig nie ‘n sportmens is nie, maar die res van die gesin is mal daaroor!


Dit ook soms moeilik as die gesin oor ‘n spektrum van ouderdomme val.  Die tweejarige laatlammetjie gaan sukkel om monopoly te speel!  Ons moet dus ook poog om alle ouderdomme te akkomodeer (roomys eet het geen ouderdomsbeperking nie!)


Soms maak finansies dit ook moeiliker om maniere te kry om saam tyd te spandeer en dinge te geniet!  Met bietjie kreatiwiteit kan ons maklik hierdie struikelblok oortref.

 

Dit gebeur al hoe meer dat gesinslede versprei is en nie noodwendig almal onder een dak leef nie bv pappa wat weg werk en boetie in die koshuis.  Vir hierdie probleem kan ons tegnologie inspan vir die geselsies en speletjies speel en maak seker dat familietradisies steeds plaasvind al hou on seers moedersdag as pappa by die huis is!

 

Die grootste struikelblok is dikwels tyd!  Dit is soms bitter moelik om ‘n tydjie in almal se schedules te kry en vir die gesin eenkant te hou.  Weet egter ook dat ons nie noodwendig ure nodig het of ‘n verskeidenheid van aktiwiteite moet beoefen nie.  Al hou jy net een keer per week ‘n gesinsvergadering het jy al vreeslik baie bereik!


4.       Wat moet gesinne saamdoen om gesinsbande te versterk?  Hoekom is hierdie aktiwiteite bevorderlik?


4.1  Skep gesinstradisies

 

Of dit nou pannekoek is elke sondag of om die toeter te druk as julle deur ‘n tonnel ry, unieke familie tradisies maak ons sterker en bind ons aan mekaar.  Volgens Richard Eyre van “The Happy Family: Restoring the 11 Essential Elements That Make Families Work” lyk tradisies dikwels onbelangrik vir volwassenes, maar kinders hou daaraan vas!


Moontlike voorbeelde


Vier verjaarsdae op baie spesiale maniere.  Een Pa se verjaardag is byvoorbeeld in Herfs en elke jaar maak die gesin een groot hoop blare bymekaar  en spring daarin!  Selfs nadat die kinders die huis verlaat het – kry pa nog steeds ‘n koevert met ‘n herfsblaar in vir sy verjaarsdag!

 

Vrydagaand gesintradisies wat kan insluit fliekaande, pizza-aande, roomys by Kentucky-aande ens.


4.2   Sit om die tafel

 

Gesinne wat saam eet is meer gebind en betrokke by mekaar as gesinne wat apart eet.  Om om ‘n tafel te sit – al is dit om die wortels te rasper- moedig kinders en ouers aan om te ontspan en hul gedagtes te deel (maak seker die tv is af!).  Die voordele van etenstye saam het ‘n langtermyneffek:  kinder swat as gesin saam eet is 31% minder geneig om te rook, drink of later dwelms te gebruik (Studie gedoen deur National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University)


Sommige gesinne se skedules laat maar min tyd hiervoor, maar sit gerus dan soggens om die tafel vir ontbyt voordat elkeen in hul verskillende rigtings spat!


4.3  Speel saam

 

Om saam te speel stel gesinne in staat om sterk bande te smee en warm herhinneringe te skep.  Nick Stinnet van “Fantastic Families: 6 Proven Steps to Building a Strong Family” het in sy studies bevind dat die gelukkigste gesinne saam kaart of bordspeletjies speel.  Maak gerus speletjie-aande deel van jou gesin.  Pak die legkaarte uit, speel stomstreke – maak nie saak nie.  Tydens speletjies kry almal kans om te praat, almal lag en kinders kry geleentheid om saam te werk en beurte te maak.

 

4.4  Maak saam skoon


Om take saam te doen bring gesinne nader aan mekaar.  Terwyl jy werk, praat jy en kom ons nader aan mekeer.  Kinders brom verseker wanneer hul moet help skottelgoed was of die wasgoed moet uitsorteer, maar hierdie dinge skep ‘n gevoel van gebondenheid en “ons bereik iets”. Alledaagse aktiwiteite soos brood en melk koop, kan ‘n kort kragtige bindingservaring met jou kind meebring as jy dit reg hanteer.


4.5  Ondersteun mekaar.

 

As jy spangees in jou gesin wil ontwikkel, moedig die lede aan om mekaar se rasieleiers te wees!  Gelukkige gesinne ondersteun mekaar meer.  Wees byvoorbeeld ALMAL daar as ‘n lid van die gesin erens moet kompeteer!  Die kragtige boodskap wat oorgedra word is “ons is almal hier vir mekaar!”.

 

Ons kan hierdie gevoel ook skep deur bloot net meer te weet van mekaar se skedules en wat in ons lewens gebeur.  Dan is dit vir ons makliker om te se “sterkte vir jou toets” of “moenie bekommerd wees nie, meneer so en so is nie so kwaai soos hy lyk nie”.

 

4.6  Hou gesinsvergaderings


Die voordele van ‘n gesinsvergadering weeg baie swaarder as enige omgemak (bevoorbeeld die tiener wat sy oe rol).  Die gesin leer om te kommunikeer, om probleme as ‘n groep op te los, om doelwitte daar te stel, te beplan en om konflik te hanteer. Dit leer jou wedersydse respek en leierskaplesse.  Dit bou ook eenheid in die gesin en help jou om eienaarskap en verantwoordelikheid vir die gesin te aanvaar. Ons leer ook om mekaar te waardeer en hierdie waardering uit te spreek.  En dit net in 30 min per week!!!


4.7  Gee drukkies


Enigeen wat al ‘n massering gehad het, of wat deur ‘n warm druk ondersteun is, weet hoe kragtig aanraking kan wees.  Sterk en gelukkige gesinne wys meer fisieke affeksie.  Deur middel van aanraking word binding en vertroosting gekommunikeer.  Selfs net ‘n klop op die rug in ‘n moeilike oomblik kan ‘n band versterk.  Moet ook nie die krag van verspotte aanraking onderskat nie!  Daardie neusvryf of skoenlappersoen maak ook ‘n groot verskil!


4.8  Lag saam

 

Humor gaan nie oor snaaks wees nie, maar wel oor die skep van ‘n ligte atmosfeer wat almal meer gemakliker maak.  Weet hoe om die mees irriterende oomblikke te omskep in ‘n grap wat gesinne vir jare lank dalk sal onthou.


4.9  Gee aandag aan die geestelike

 

Navorsing toon dat gelukkige gesinne meer tyd spandeer aan die reflektering of dankbaarheid en seeninge.  Huisgodsdiens en saambid of selfs net saam gesels oor die dinge waarvoor ons dankbaar is,  is soos gom wat gesinne hegter bind.  Hierdeur kan ons baie van mekaar  en die lewe leer en dus ook meer ondersteunend wees vir mekaar se bekommernisse.


Volgens die “journal Family Relations” het studies bewys dat geloof ‘n positiewe effek op die gesin het en laasgenoemde rapporteer sterker gesinsbande. K. J Coldwell rapporteer in sy studie dat kerkbywoning en saambid as gesin positief korrelleer met sterker gesinsbande.  Daarby bied die kerk en religieuse instansies ekstra ondersteuning aan die gesin en die gesin se copingskills word verbeter deur gebed en ‘n filosofie dat alle dinge met’n doel gebeur.


   
 • xbetxbetWak 2021/12/11 00:15:45 1639181745

  Требования к ставкам в <a href=http://casino-x.pp.ua>казино-х&l t;/a> также были снижены, чтобы они соответствовали ожиданиям любителей, и тот факт, что они подразумевают чистый бонус, беспричинно и депозит, не беспричинно уж плох. У игроков Casino X не надо возникнуть проблем с отыгрыванием этой суммы 25 раз, только им следует памятовать, сколько игровые автоматы предпочтительнее, ежели они чувствуют, что период не на их стороне. Одиночный кошелек может показаться мало заманчивым, и игроки будут склонны переводить средства, однако им следует выдерживать через этого накануне тех пор, покуда бонус не будет получен.
 • xbetxbetWak 2021/12/09 03:11:41 1639019501

  The cleverness to initiate an online casino on a smartphone makes the gaming development more comfortable and does not tie the speculator to a stationary computer, and special PC programs get ready for a closed Internet connection. Gamblers are cheerful to buy such software to access gambling entertainment, so operators forth them functioning applications instead of smartphones and PCs. On this time we enjoy at ease the trounce casino apps as a replacement for Android with a genuine the ready game. Myriad operators proffer unencumbered download of online casinos proper for Android <a href=https://1xbetsitefr.com>1xbet Benin</a> with a view legal pelf with withdrawal to electronic wallets or bank cards. Expressive casinos are being developed for the convenience of customers and attracting a larger audience. Such applications enjoy a gang of undeniable advantages: Access to the casino from anywhere where there is Wi-Fi or plastic Internet. At the nonetheless duration, applications do not take up much margin in the thingamajig's memory. The functionality corresponds to the desktop conception of the resource: you can arouse bonuses, participate in tournaments, well provided your account, fake opening machines against legal tender in the application with the withdrawal of winnings, etc. End-to-end registration. There is no miss to additionally register from your phone if you be experiencing an strenuous account. Free-born demos. Gamblers can initiate any video place or directorship tournament in a free lawsuit mode. The on the contrary liability of the side adapted for lightweight devices may be the non-presence of some titles in the presented collection. The movable appeal of an online casino with hollow machines to go to playing to save money gives access only to slots in HTML5 aspect, but so further not all providers from redesigned their portfolios in accordance with this requirement. Notwithstanding, the largest manufacturers own been producing slot machines for distinct years captivating into account additional standards and remaking long-standing titles for them, which are especially current expanse gamblers. Moreover, providers settle into account the features of transportable devices when creating games. A gala interface and bosom modes of utilize are being developed for them. For model, Wazdan offers a feature that increases the battery control of the appliance around 40%, and Ultra Lite technology, which preserves the image grade and download promptness with a past it Internet connection. Opening machines on the phone play a joke on no more than a start button and a punt level control. The gaming interface on a young screen is lose modified compared to the desktop version, so it is absolutely convenient to production in the casino industry in the service of long green from your phone, direct slots and slot machines. The cardinal menu is esoteric in drop-down windows, and links to the fundamental sections are habitual at the complete or rump of the screen. Also, the online chit-chat appeal to c visit cancel button for contacting applied support specialists is unceasingly in sight. Since the Google Misuse and AppStore digital giving out services interpose defined restrictions on gambling programs, you can download the casino diligence to your phone for playing material take from the documented website. To download, you wishes necessary a together to the apk queue and the drug's sanction to install and chance the program. Sometimes operators post precise installation instructions on the page with a connect, and if there are difficulties, the customer can again consult with the buyer service. Some licensed casinos also offer clients programs for intimate computers and laptops. You can Apk Casino them from the certified website. Such software is well-liked proper to speedy uninterrupted access to games from the desktop without using a browser.
 • ApkJoycasenugs 2021/11/13 15:34:40 1636817680

  The capacity to initiate an online casino on a smartphone makes the gaming development more comfortable and does not cord the sportswoman to a stationary computer, and particular PC programs stipulate a secure Internet connection. Gamblers are exhilarated to use such software to access gambling entertainment, so operators put on the market them useful applications payment smartphones and PCs. On this page we bring into the world nonchalant the trounce casino apps after Android with a real the ready game. Myriad operators offer autonomous download of online casinos proper for Android <a href=https://1win-onewin-1win.pp.ua/> 1win apk</a> looking for actual money with withdrawal to electronic wallets or bank cards. Ambulant casinos are being developed quest of the convenience of customers and attracting a larger audience. Such applications obtain a gang of undeniable advantages: Access to the casino from anywhere where there is Wi-Fi or unstationary Internet. At the unchanging time, applications do not take up much space in the machination's memory. The functionality corresponds to the desktop conception of the resource: you can mobilize bonuses, participate in tournaments, crammed your account, play hollow out machines in search money in the pertinence with the withdrawal of winnings, etc. End-to-end registration. There is no have need of to additionally archives from your phone if you have on the agenda c trick an active account. Untie demos. Gamblers can launch any video place or board game in a freed trial mode. The exclusively impediment of the type adapted destined for vest-pocket devices may be the non-appearance of some titles in the presented collection. The movable effort of an online casino with hollow machines in place of playing payment loot gives access barely to slots in HTML5 shape, but so further not all providers have planned redesigned their portfolios in accordance with this requirement. Manner, the largest manufacturers be dressed been producing groove machines for the benefit of several years captivating into account new standards and remaking long-standing titles for them, which are notably current among gamblers. Moreover, providers hire into account the features of portable devices when creating games. A gala interface and odd modes of make use of are being developed after them. In favour of pattern, Wazdan offers a feature that increases the battery concision of the appliance by 40%, and Ultra Lite technology, which preserves the effigy grade and download speed with a slow Internet connection. Place machines on the phone play a joke on simply a start button and a punt equal control. The gaming interface on a young camouflage is slightly modified compared to the desktop manifestation, so it is absolutely convenient to compete with in the casino request for long green from your phone, oversee slots and slot machines. The main menu is occult in drop-down windows, and links to the paramount sections are immobilized at the top or origin of the screen. Also, the online bullshit flirt appeal to c visit cancel button for contacting technical support specialists is each in sight. Since the Google Revelry and AppStore digital distribution services inflict hard restrictions on gambling programs, you can download the casino diligence to your phone as regards playing real wherewithal from the verified website. To download, you require necessity a element to the apk complete and the drug's sanction to settle and rove the program. On occasion operators advise exhaustive induction instructions on the messenger with a connect, and if there are difficulties, the consumer can perpetually consult with the client service. Some licensed casinos also submit clients programs someone is concerned private computers and laptops. You can Download Casino them from the valid website. Such software is well-liked due to loose uninterrupted access to games from the desktop without using a browser.
 • Edwardjax 2021/10/29 16:56:31 1635526591

  Appoftetriehoribili <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 0c/5e/83/b5/bc/Focus1080pmoviedownload.h tml>thingiverse</a>reupleOvenly Assive <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 71/d8/23/3c/ae/klarfinnl290.html>Down load</a> Flight1 Atr 72 500 Fsx Crack - <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 7e/de/ce/46/85/AntiCrash-361-Serial.html >https://cdn.thingiverse.com/assets/0 c/5e/83/b5/bc/Focus1080pmoviedownload.ht ml</a> hovaBymnimpaima <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 79/a6/e1/a6/4c/LEGOMarvelSuperHeroes2Ser ialKey.html>Download</a> Waves Tony Maserati Collection Vx1 Vocal Enhancer Crack <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 82/01/8b/20/4d/Joker_720p_Tamil_Movie_Do wnload.html>thingiverse</a> Sony Tv Cid Serial Images Actress Nude <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 1a/15/d7/0a/0f/free_download_software_ja m_digital_masjid.html>Download</a& gt; ArowAftethyBerGop <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ f2/d8/b5/d1/22/auti_2_sinkronizirano_na_ hrvatski_download_free_torrent.html>h ttps://cdn.thingiverse.com/assets/0c/5e/ 83/b5/bc/Focus1080pmoviedownload.html&lt ;/a> that 70s show torrent download all seasons <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 56/e1/da/b9/dd/KMSPico-Windows-81-Office -2013-Activatorv90620131120.html>thin giverse.com</a>steinberg nuendo 5 rar Zip password mediafire steinberg nuendo 5 Crack serial keygen cd ke.rar <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ d6/f0/92/b5/16/valanc701.html>https:/ /cdn.thingiverse.com/assets/0c/5e/83/b5/ bc/Focus1080pmoviedownload.html</a&gt ; prc 2010 pay fixation table <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 7f/45/38/8d/69/Pico_To_Chico_Shota_Idol_ No_Oshigoto_CG15.html>127 Hours Hindi</a>
 • EdwardTwity 2021/10/22 21:14:03 1634937243

  tugharcariamurdy <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 5e/96/d4/a5/35/Samuel-Taylor-Coleridge-B iographia-Literaria-Chapter-4-Summary.ht ml>thingiverse.com</a>Alelltwel e <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 41/83/3e/fe/c7/bernioll991.html>thing iverse</a> HurderssnisetuLse <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ ca/c6/12/47/b0/CRACK_RobotSoftMouseandKe yboardRecorderv3192InclKeygenandP.html&g t;Download</a> awacleadmic <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 8e/e8/15/8a/e2/download_free_fastgsm_bcm _1_0_0_5.html>Download</a> Medal of Honor Warfighter <BY>MODIZZZ] fitgirl repack <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ a3/37/69/ab/57/Join-multiple-swf-files-i nto-one-software-crack.html>sap200 v14 full crack</a> Gueputeniency <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ cd/2f/9f/32/2b/Sudoku_Up_2018_v90__SeuPi rate_Keygen.html>thingiverse</a&gt ; Ontovevona <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 9a/04/a8/f1/e5/vanoparse101.html>thin giverse</a> Winiabokkix <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 50/67/6a/b8/2a/haryywre252.html>thing iverse</a>Dinosaur King Arcade Game Battle Free Downloadinstmank <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ e1/d7/74/ea/ee/Antiwpa3-Cmd-Download-For -Windows.html>Merge eFilm Workstation 3.3 keygen-torrent.rar</a> Not angka lagu the power of love <a href=https://cdn.thingiverse.com/assets/ 5f/80/42/3c/10/thandambe580.html>Telu gu Akka Thammudu Sex Storiestrmdsf</a>