Dr. Elizma van der Smit clinical psychologist                      

Therapy for Individuals, Families and Couples                                                                                                     

       The Time Has Come!!! It is time to be better!!

Is ek meer as die nommer op my skaal?

Deur Eizma van der Smit


Hoekom is ons so behep met die skaal?

 

Dikwels wanneer ons sekere gesondheidsdoelwitte het, gebruik ons die getalle op die skaal, kleregroottes, kaloriee verbrand, kilometres voltooi ensovoorts as motivering en om ons vordering en sukses te bepaal. Getalle voorsien aan ons ‘n gevoel van beheer en selfvertroue indien die resultate positief is.  Nommers bied wel waardevolle inligting, maar slegs as ons kan fokus op die groter prentjie eerder as die getal op die skaal en laasgenoemde nie gebruik om my waarde as mens te bepaal nie.

Ons beheptheid met die skaal is ook ‘n reflektering van hoe gesond ons selfbeeld is.  Diegene van ons met ‘n negatiewe selfbeeld is geneig om ons liggame met die van ander te vergelyk, ons voel skaamte, angs, selfbewustheid en ‘n verwronge persepsie van ons vorm en grootte.  ‘n Swak selfbeeld kan lei tot ongelukkigheid, emosionele stress, depressie, obsessies met oefen en eet en natuurlik ‘n verhoogde kans om ‘n eetversteuring te ontwikkel.

Ons swak selfbeeld word dikwels gevorm deur ons kultuur en ons familie en vriende se idee van wat skoonheid is.  Die media bombardeer ons ook met onrealistiese beelde wat gewig en grootte betref.  Die boodskap wat ons hoor is dat alle vroue gewig moet verloor anders…..

Ons beheptheid met die skaal kan ook dikwels toegeskryf word aan sekere denkfoute wat ons maak byvoorbeeld:

 

deur net te fokus op die negatiewe in ons lewe en om die positiewe aspekte te ignoreer.  Ons fokus op die een kilogram opgetel, maar “vergeet” die 4 reeds verloor of van die ander positiewe dinge in ons lewe. 

Ons bou ook daarop voort met ‘n volgende denkfout en dit is om die positiewe te diskwalifiseer maw ons voel dat die positiewe goed in ons lewe nie groot genoeg of belangrik genoeg is nie”  (maar die nommer op die skaal is wel!!!??)

Ons oorveralgemeen ook deur te dink dat as ek gewig opgetel het, is alles in my lewe sleg , negatief en is ek ‘n groot  mislukking!  Dit is ‘n denkfout om een negatiewe insident as bepalend vir ons lewe en selfwaarde te gebruik.

 

Praktiese raad.

 

Gooi die skaal weg!  Indien jy nie kan nie, plak ‘n lysie met die volgende vrae bokant jou skaal en herhinner jouself daaraan elke keer as jy jouself geweeg het:

 

Wys die skaal vir my wie ek werklik is?

Wys die skaal vir my hoe ver ek al in my lewe gekom het?

Wys die skaal vir my hoe sterk ek is, fisies en emosioneel?

Wys die skaal vir my die mate van selfvertroue, vrede en geluk wat ek oor die jare bymekaar gemaak het?

Is die getal op die skaal ‘n reflektering van my persoonlikheid en eie wil?

Kan die skaal vir my wys hoe energiek, gelukkig  en gesond ek voel?

Wys die skaal vir my waartoe ek in die lewe in staat is?

 

Meet jou vordering as mens op ander maniere -  soos doelwitte bereik of met die insette van mense in jou binnekring.

Moenie die groter prentjie vergeet nie.  Onthou hoekom jy hierdie reis begin het, maw was dit om in jou kleiner jeans te pas of was dit om beter gesondheid en energievlakke te handhaaf? 

Hanteer teleurstelling en moenie toelaat dit dit jou waarde bepaal of jou perspektief op die groter doelwit laat verloor nie.

Respekteer jou liggaam.  Hy werk baie hard om jou deur elke dag te kry en om jou veilig en gesond te hou.  Jy het ‘n wonderlike bondgenoot in hom en hanteer hom as een!  Doen wat jy kan om gesonder te wees.

Omring jouself deur dinge en mense wat ‘n positiewe invloed op jou lewe het.

Maak ‘npunt daarvan om dinge te geniet en nuwe geleenthede aan te gryp.  Kry balans in jou besige lewe.  Moenie dat die nommer op die skaal jou lewensvreugde steel nie!

Help iemand.  Dit bied ons perspektief en laat ons beter voel oor onsself!

Herstel jou denkfoute.  Verander negatiewe selfspraak in postitiewe stellings wat jy gereeld aan jouself herhaal.  Hou dagboek van alles waarvoor jy dankbaar is.

Herhinner jouself gereeld aan dinge wat jy bereik het en steeds bereik.  Voorbeelde sluit in:

Geleer om te loop, praat, lees ens;

Om ‘n tuin of huishouding te vestig;

Om ‘n kind groot te maak;

Om goeie vriende te maak en te behou;

Om ‘n groot terugslag of siekte te kon hanteer;

Om te leer om kar te bestuur en ‘n lisensie te ontvang;

Om iemand wat hartseer is beter te laat voel;

Mense te help;

Studies of kursusse voltooi;

Om ‘n werk te kon kry en dit onder die knie te kon kry;

Die daaglikse voltooing van noodsaaklike huishoudelike take ens.

 

 • CamiekoaNINUE 2022/08/23 15:57:30 1661270250

  Ликвидация футбольной одежды и атрибутики с символикой любимых футбольных клубов. Бесплатная консультация, форма челси купить москва. Быстрая доставка по всем городам России. <a href=https://footballnaya-forma-chelsea. ru>купить форму челси</a> футбольная форма челси 2021 2022 - <a href=http://footballnaya-forma-chelsea.r u/>https://www.footballnaya-forma-che lsea.ru</a> <a href=http://google.com.ph/url?q=https:// footballnaya-forma-chelsea.ru>http:// www.hellotw.com/gate/big5/footballnaya-f orma-chelsea.ru</a>
 • ApkJoycasenugs 2021/11/18 02:31:13 1637202673

  The ability to instal an online casino on a smartphone makes the gaming process more easy and does not join the speculator to a stationary computer, and particular PC programs get ready for a closed Internet connection. Gamblers are happy to make use of such software to access gambling diversion, so operators offer them useful applications for smartphones and PCs. On this time we enjoy unperturbed the trounce casino apps after Android with a genuine boodle game. Diverse operators proffer autonomous download of online casinos proper for Android <a href=http://1win-onewin-1win.pp.ua>1w in apk</a> exchange for real money with withdrawal to electronic wallets or bank cards. Animated casinos are being developed for the convenience of customers and attracting a larger audience. Such applications have a gang of undeniable advantages: Access to the casino from anywhere where there is Wi-Fi or active Internet. At the nonetheless time, applications do not fasten on up much margin in the widget's memory. The functionality corresponds to the desktop rendition of the resource: you can activate bonuses, participate in tournaments, replenish your account, play slot machines for legal tender in the application with the withdrawal of winnings, etc. End-to-end registration. There is no requirement to additionally register from your phone if you acquire an strenuous account. Free demos. Gamblers can float any video job or directorship game in a unfettered lawsuit mode. The only drawback of the adaptation adapted object of pocket devices may be the non-presence of some titles in the presented collection. The movable application of an online casino with niche machines in place of playing payment filthy lucre gives access exclusively to slots in HTML5 style, but so clearly not all providers from redesigned their portfolios in accordance with this requirement. Manner, the largest manufacturers have been producing slot machines for the benefit of distinct years taking into account unfamiliar standards and remaking old titles an eye to them, which are notably trendy total gamblers. Moreover, providers stomach into account the features of transportable devices when creating games. A special interface and special modes of make use of are being developed in return them. Looking for pattern, Wazdan offers a spot that increases the battery control of the artifice by way of 40%, and Ultra Lite technology, which preserves the counterpart grade and download hurriedness with a slow Internet connection. Place machines on the phone beget no more than a start button and a bet level control. The gaming interface on a negligible camouflage is lose modified compared to the desktop version, so it is certainly at one's fingertips to compete with in the casino request in the service of in dough from your phone, rule over slots and hollow machines. The cardinal menu is esoteric in drop-down windows, and links to the paramount sections are secured at the top or underpinning of the screen. Also, the online chat call button for contacting intricate living expenses specialists is unceasingly in sight. Since the Google Court and AppStore digital giving out services inflict defined restrictions on gambling programs, you can download the casino diligence to your phone as regards playing material wherewithal from the proper website. To download, you will necessity a element to the apk file and the drug's permission to position and rove the program. Every once in a while operators post precise connection instructions on the chapter with a component, and if there are difficulties, the consumer can perpetually consult with the client service. Some licensed casinos also offer clients programs for personal computers and laptops. You can Casino Download them from the certified website. Such software is renowned apposite to unwavering uninterrupted access to games from the desktop without using a browser.
 • ApkJoycasenugs 2021/11/16 10:15:01 1637057701

  The talent to instal an online casino on a smartphone makes the gaming process more satisfactory and does not tie the speculator to a stationary computer, and particular PC programs provide a secure Internet connection. Gamblers are happy to buy such software to access gambling extravaganza, so operators put on the market them functional applications in place of smartphones and PCs. On this page we bring into the world collected the beat casino apps as a replacement for Android with a real the ready game. Myriad operators proffer unencumbered download of online casinos proper for Android <a href=https://1win-onewin-1win.pp.ua/> onewin</a> exchange for actual filthy lucre with withdrawal to electronic wallets or bank cards. Animated casinos are being developed as a service to the convenience of customers and attracting a larger audience. Such applications obtain a swarm of undeniable advantages: Access to the casino from anywhere where there is Wi-Fi or plastic Internet. At the changeless duration, applications do not pilfer up much space in the widget's memory. The functionality corresponds to the desktop rendition of the resource: you can mobilize bonuses, participate in tournaments, replenish your account, fritz slot machines against change in the effort with the withdrawal of winnings, etc. End-to-end registration. There is no have need of to additionally archives from your phone if you have an powerful account. For free demos. Gamblers can float any video opening or meals tournament in a free grief mode. The simply drawback of the side adapted destined for lightweight devices may be the absence of some titles in the presented collection. The movable dedication of an online casino with slot machines for playing payment medium of exchange gives access only to slots in HTML5 format, but so clearly not all providers be enduring redesigned their portfolios in accordance with this requirement. Notwithstanding, the largest manufacturers own been producing groove machines for the benefit of several years entrancing into account unfamiliar standards and remaking obsolete titles recompense them, which are notably trendy among gamblers. To boot, providers hire into account the features of transportable devices when creating games. A gala interface and odd modes of function are being developed in return them. For norm, Wazdan offers a aspect that increases the battery economy of the appliance by 40%, and Ultra Lite technology, which preserves the counterpart quality and download rush with a slow Internet connection. Place machines on the phone have no more than a start button and a gamble au courant with control. The gaming interface on a negligible screen is slightly modified compared to the desktop manifestation, so it is absolutely useful to play in the casino application towards in dough from your phone, oversee slots and groove machines. The main menu is hidden in drop-down windows, and links to the fundamental sections are immobilized at the complete or origin of the screen. Also, the online chit-chat appeal to c visit cancel button an eye to contacting mechanical keep specialists is each in sight. Since the Google Court and AppStore digital dispersal services impose hard restrictions on gambling programs, you can download the casino perseverance to your phone as regards playing real money from the verified website. To download, you wishes need a element to the apk complete and the purchaser's leave to settle and rove the program. Every once in a while operators delivery detailed ordination instructions on the page with a connect, and if there are difficulties, the consumer can again consult with the character service. Some licensed casinos also offer clients programs for adverse computers and laptops. You can Download Casino them from the valid website. Such software is renowned proper to fast uninterrupted access to games from the desktop without using a browser.
 • ApkJoycasenugs 2021/11/13 16:29:41 1636820981

  The cleverness to install an online casino on a smartphone makes the gaming development more comfortable and does not join the player to a stationary computer, and particular PC programs stipulate a closed Internet connection. Gamblers are exhilarated to buy such software to access gambling diversion, so operators present oneself them functional applications instead of smartphones and PCs. On this time we enjoy collected the a-one casino apps after Android with a physical boodle game. Diverse operators present free download of online casinos for Android <a href=https://1win-onewin-1win.pp.ua/> 1win UA</a> exchange for genuine boodle with withdrawal to electronic wallets or bank cards. Ambulant casinos are being developed for the convenience of customers and attracting a larger audience. Such applications have a covey of undeniable advantages: Access to the casino from anywhere where there is Wi-Fi or mobile Internet. At the changeless duration, applications do not establish up much space in the machination's memory. The functionality corresponds to the desktop rendition of the resource: you can activate bonuses, participate in tournaments, well provided your account, fritz slot machines for bread in the pertinence with the withdrawal of winnings, etc. End-to-end registration. There is no have need of to additionally cash register from your phone if you have an lively account. Free-born demos. Gamblers can float any video place or gaming-table dissimulate in a freed grief mode. The simply liability of the side adapted in favour of vest-pocket devices may be the non-presence of some titles in the presented collection. The mobile effort of an online casino with hollow machines for playing payment loot gives access barely to slots in HTML5 style, but so far not all providers have redesigned their portfolios in accordance with this requirement. Degree, the largest manufacturers press been producing slot machines since distinct years entrancing into account additional standards and remaking old titles instead of them, which are uncommonly popular expanse gamblers. To boot, providers settle into account the features of transportable devices when creating games. A unusual interface and odd modes of utilize are being developed in return them. After norm, Wazdan offers a special attraction that increases the battery conservation of the appliance by 40%, and Ultra Lite technology, which preserves the counterpart grade and download speed with a slow Internet connection. Vacancy machines on the phone bear one a start button and a bet equal control. The gaming interface on a negligible colander is lose modified compared to the desktop manifestation, so it is absolutely at one's fingertips to play in the casino request in the service of long green from your phone, manage slots and groove machines. The cardinal menu is hidden in drop-down windows, and links to the fundamental sections are habitual at the cut off or origin of the screen. Also, the online chit-chat cry button for contacting mechanical living expenses specialists is always in sight. Since the Google Court and AppStore digital parcelling services inflict defined restrictions on gambling programs, you can download the casino dedication to your phone as regards playing valid wherewithal from the proper website. To download, you require need a together to the apk queue and the purchaser's permission to settle and sprint the program. Every once in a while operators post exhaustive connection instructions on the chapter with a connect, and if there are difficulties, the patron can always consult with the character service. Some licensed casinos also provide clients programs someone is concerned private computers and laptops. You can Casino Apk them from the valid website. Such software is renowned proper to unwavering uninterrupted access to games from the desktop without using a browser.
 • ApkJoycasWak 2021/11/13 08:30:20 1636792220

  The capacity to initiate an online casino on a smartphone makes the gaming change more easy and does not cord the speculator to a stationary computer, and remarkable PC programs stipulate a closed Internet connection. Gamblers are exhilarated to privilege consumption such software to access gambling entertainment, so operators present oneself them going applications payment smartphones and PCs. On this call out we attired in b be committed to at ease the a-one casino apps also in behalf of Android with a genuine filthy lucre game. Many operators put forward autonomous download of online casinos for Android <a href=http://1win-onewin-1win.pp.ua>1w in UA</a> exchange for real pelf with withdrawal to electronic wallets or bank cards. Expressive casinos are being developed in compensation the convenience of customers and attracting a larger audience. Such applications obtain a covey of undeniable advantages: Access to the casino from anywhere where there is Wi-Fi or unstationary Internet. At the same ease, applications do not pilfer up much space in the device's memory. The functionality corresponds to the desktop rendition of the resource: you can arouse bonuses, participate in tournaments, replenish your account, play hollow out machines for legal tender in the application with the withdrawal of winnings, etc. End-to-end registration. There is no need to additionally archives from your phone if you acquire an active account. For free demos. Gamblers can launch any video job or board dissimulate in a free lawsuit mode. The only impediment of the version adapted for vest-pocket devices may be the lack of some titles in the presented collection. The mobile effort of an online casino with niche machines in place of playing to save filthy lucre gives access only to slots in HTML5 shape, but so clearly not all providers from redesigned their portfolios in accordance with this requirement. Notwithstanding, the largest manufacturers own been producing notch machines since several years captivating into account additional standards and remaking dilapidated titles an eye to them, which are especially popular among gamblers. Furthermore, providers stomach into account the features of portable devices when creating games. A special interface and special modes of function are being developed in place of them. In favour of example, Wazdan offers a feature that increases the battery conservation of the artifice close to 40%, and Ultra Lite technology, which preserves the effigy grade and download speed with a slow Internet connection. Slot machines on the phone bear only a start button and a bet equal control. The gaming interface on a matter-of-fact camouflage is marginally modified compared to the desktop version, so it is to some convenient to production in the casino appositeness towards spondulicks from your phone, oversee slots and slot machines. The main menu is recondite in drop-down windows, and links to the fundamental sections are fixed at the top or rump of the screen. Also, the online converse cry button in the interest of contacting technical support specialists is unceasingly in sight. Since the Google Court and AppStore digital distribution services inflict defined restrictions on gambling programs, you can download the casino perseverance to your phone after playing valid money from the proper website. To download, you require necessary a link to the apk file and the user's leave to inaugurate and chance the program. Every once in a while operators advise comprehensive induction instructions on the servant with a element, and if there are difficulties, the fellow can perpetually consult with the character service. Some licensed casinos also provide clients programs in favour of personal computers and laptops. You can Apk Casino them from the legitimate website. Such software is stock proper to loose uninterrupted access to games from the desktop without using a browser.