Dr. Elizma van der Smit clinical psychologist                      

Therapy for Individuals, Families and Couples                                                                                                     

       The Time Has Come!!! It is time to be better!!

Woede in gesinne                                         

 

Alle ouers word kwaad vir hul kinders.  Ouers is deesdae so moeg met soveel werksdruk en finansiele bekommernisse en wanneer ons kinders ons knoppies druk,  ontplof ons dan maklik terwyl ons dink hoe “ongevoelig, aspris en ondankbaar” ons kinders is!  Tog moet ons as ouers erken, indien ek ‘n uitstekende dag by die werk gehad het of heerlik ontspanne is, sal dieselfde gedrag my affekteer, maar nie ‘n ontploffing veroorsaak nie!  Hoe werk dit?

 

Woede is een van die algemeenste bestanddele binne ons gesinne.  Aanesien ons kinders se karakters binne ons gesinne gevorm word, sal oormatige woede hul nadelig beinvloed en ook bepaal hoe hoe hul in toekomstige verhoudings gaan optree. ‘n Ouer se woede is soos ‘n gevaarlike virus wat selfs toekomstige generasies kan besmet.  

 

 1. 1.      Hoekom word ek so kwaad?

 

Dit maak nie saak wat jou kind gedoen het nie, dit is nie SY gedrag wat jou kwaad maak nie, maar wel JOU interpretasie daarvan.  Ons sien byvoorbeeld ons kind se gedrag (Hy slaan weer sy sussie) en dan maak ons ‘n sekere afleiding (hy is ‘n onverantwoordelike psigopaat).  Laasgenoemde veroorsaak dan ‘n sekere afleiding van jou as ouer (ek is ‘n mislukking as ‘n ma en niemand gee om wat ek doen vir hulle nie).  Die ouer ervaar dan ‘n vloed van emosies wat kan insluit selfhaat, vrees en skuldgevoelens en ons kan nie hierdie gevoelens hanteer nie.  Die beste verdediging is dan om te skree en te baklei of om heeltemal te onttrek.  En hierdie hele proses gebeur net in twee sekondes!!!

 

Jou kind mag dalk jou knoppies druk, maar dit is nie hy wat jou woede veroosaak nie.  Elke oorreaksie van jou af se wortels le baie dien binne jou eie kinderjare of huidige situasie wat jy sukkel om te hanteer.

 

 Wat is die effek van my woede op my kind?

 

Jou woede is ‘n probleem wanneer dit te gereeld voorkom, te intens is en indien dit te lank duur. Dit kan depressie, angs, skoolprobleme, aggressiwiteit, hiperaktiwiteit, lae selfbeeld en emosionele uitbarstings, of emosionele afsydigheid by jou kind veroorsaak.  Woedende ouers kan ‘n kind onwaardig en magteloos laat voel en skep die indruk dat hul onaanvaarbaar sal is.  Laasgenoemde veroorsaak ‘n baie groot kans vir substans misbruik, kriminele gedrag en armoede asook om ‘n verskeidenheid van sielkundige probleme te ontwikkel.  Liewe ouer, moet dus nooit die impak van jou woede op jou kind onderskat nie!!

 

 1. 2.       Wat kan ek doen?
 2.  

Weet dat jy nie die slagoffer van jou emosies hoef te wees nie.  Jy kan kies hoe jy reageer!

 • Dis nie hulle nie, dis JY.  Neem verantwoordelikheid vir jou eiereaksies en wonde en kry hulp as jy sukkel.
 • Ons almal het behoeftes (soos aandag en waardering) wat nie vervul is nie.   Probleme onstaan wanneer ouers verwag dat hul kinders in hierdie primere behoeftes moet voorsien.  Maak seker dat jy in jou eie behoeftes (bv. rus en selfwaarde) voorsien.
 • Kyk na jou stresvlakke wat ‘n hoofoorsaak van woede is.  Kyk na watter aanpassings jy kan maak om jou stresvlakke in toom te hou
 • Aanvaar dat jy nie superkragte het nie en ‘n gewone mens met beperkinge is.  Ouers kan nie perfek wees nie en gaan altyd foute maak.  Vergewe jouself en beweeg aan en probeer om daardie foute reg te maak, eerder as om in selfbejammering te verval.
 • Luister na jou kind.  Ja, al is hy ‘n kind het hy steeds die reg tot ‘n opinie wat verskil van joune.  Jy maak hom dan juis groot sodat hy sy eie opinies kan vorm en nie konstant deur ander beinvloed moet word nie.  Maak eers seker dat jy sy punt verstaan voordat jy enigsins reageer.
 • Wees baie duidelik oor jou gevoelens.  Maak seker dat jy vir jou kind vertel waarom jy kwaad is en ook wat jy verwag van hul. Spreek die gedrag aan en nie die kind nie en kies jou woorde versigtig.
 • Jou woede is ‘n alarmklokkie wat wys dat iets verkeerds is.  Probeer bepaal wat verkeerd is en stel dit reg, eerder as om bloot op jou woede te reageer.

Besprekingsvrae:

 1.  Word jy as ouer te kwaad vir jou kind?
 2. Wat doen jou kind wat jou so kwaad maak?
 3. Wat is jou eie onbevredigde behoefte of situasie wat die wortel van jou woede is?
 4. Wat dink jy is die invloed van woede op jou kind?
 5. Wat kan jy doen om dit beter te maak?

 

 Bronne


FamilyEducation: http://life.familyeducation.com/parenting/anger/35990.html#ixzz2uxSbG4pC

http://www.beatinganger.com/blog/why-do-i-resist-doing-an-anger-management-programme?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+beatinganger+%28Beating+Anger%29

http://www.beatinganger.com/blog/ever-feel-angry-with-your-children

http://www.pbs.org/thisemotionallife/topic/anger/what-anger

http://compassionpower.com/emotional%20abuse%20effects%20on%20children.php

Tafrate, R.C. & Kassinove, H. (2013).  Anger management for everyone. Impact Puclishers, Atascadero, Calif.

http://www.ahaparenting.com/parenting-tools/positive-discipline/handling-anger