Dr. Elizma van der Smit clinical psychologist                      

Therapy for Individuals, Families and Couples                                                                                                     

       The Time Has Come!!! It is time to be better!!

Meer oor my

 


As 'n kliniese sielkundige, werk ek hoofsaaklik met individue, paartjies en tieners of jong volwassenes. Ek stel veral belang daarin om te werk met ernstige depressie, persoonlikheids-en angsversteurings. Dit is ook my passie om te werk met verhoudings en persoonlike ontwikkeling.  My terapeutiese styl is baie” Rogerian” en gee ek baie aandag aan die individu en ons verhouding.  Vir my is dit noodsaaklik dat die mens wat seer het ‘n veilige en gemaklike omgewing moet ervaar waarin hy/sy kan gesond word.  Ek stel altyd duidelike doelwitte in terapie en gebruik dikwels kognitiewe terapie om hierdie doelwitte te bereik. My primêre fokus in berapie behels die ontwikkeling van opsies wanneer ‘n persoon voel dat daar vir hom geen opsies meer is nie. Ek het ekstra opleiding ondergaan in die veld van trauma, persoonlike ontwikkeling en korttermyn- en oplossingsgeoriёnteerde terapie.  Ek ondergaan tans opleiding in die veld van aanlynterapie. Ek het my Ph.D in Kliniese Sielkunde verwerf deur die Universiteit van Pothefstroom, en my studies het gefokus op Woedebeheer.  My lewensfilosofie is “die lewe is vol kaktus, maar ons hoef nie daarop te sit nie”!


Opleiding:

B.A.  Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoёr Onderwys, Cum Laude (1995)

B.A. (Honns), Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoёr Onderwys, Cum Laude (1996)

M.A. (Kliniese Psigologie),  Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoёr Onderwys Cum Laude (1998)

M.PHIL (Persoonlike en Professionele Leierskap), Randse Afrikaanse Universiteit (2003)

PhD, NoordWes Universiteit (2016)


Akademiese Toekennings:

Meriete toekenning vir Buitengewone Akademiese Prestasie (1995)

Akademiese erekleure (1995-1998)

TRANSNET toekening vir gemeenskapsdiens


Lisensies en lidmaatskap:

Health Professional Council of South Africa   (PS 0064793)

Board of Healthcare Funders  (BHF PR nr 864779)

Lid van die Sielkundige Vereniging van Suitd-Afrika (PSYSSA)

 

Professionele aanstellings/posisies:

2007-current        Kliniese Sielkundige in Privaat Praktyk in Klerksdorp

2007-current        Dosent aan die School of Ekwilibria in Potchefstroom

2007-current        Geaffilieerd met die Suid Afrikaanse Nasionale Weermag (SANDF)

2007-current        Geaffilieerd met ICAS – leader in Employee Assistance, Wellness and Wellbeing Programmes (EWPs);

2010-current        Geaffilieerd met die National Responsible Gambling Board (NRGP)

2010-current        Geaffilieerd met Traumassit and Healthchoice

2010-current        Geaffilieerd met die South African Local Government Association (SALGA)

1999-2007            Senior Sielkundige in die Suid Afrikaanse Nasionale Weermag (rang: Majoor)

1998                       Intern in Kliniese Psigologie by Witrand Psigiatriese Hospitaal in Potchefstroom.

1998                       Intern  in Kliniese Psigologie by Klerksdorp Hospitaal.

1998                       Intern in Kliniese Psigologie by Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoёr Onderwys


Werkservaring:

Kliniese diagnose en terapie (individue en groepe)

Psigometriese evaluasies

Krisis intervensie

Trauma ontlonting en berading

Seleksies

Organisasie Ontwikkeling

Spanbou en motivering

Psigososiale opleiding

Fasilitering

Ontwikkeling en implementering van programme

HIV/AIDS opleiding en berading

Gemeenskapsontwikkeling

Operasionele ontplooing

Algemene bestuur.

Finansiёle bestuur

Supervisie


Toekennings:

Bo gemiddelde meriete in SANDF (1999-2007)

Sertifikaat vir uitstaande Dienste (2000)

Waarderingsertifikaat (2000)

Bevelvoerders Aanprysings Sertifikaat (2002-2007)

Beste dosent  School of Ekwilibria (2010)


Betrokkenheid by radio en populêre tydskrifte (sekere voorbeelde):

Radio Namakwaland gasspreker (2011)

Vrouekeur (19 November 2010. p 12)

Lig (Junie, 2011. p 40)

Women’s Health (August 2011. p 96)

Beeld (Leefstyl, 3 November 2010. p 5)

Intiem (Augustus/September, 2011. p 58)


Ander Sielkundige opleiding:

1998 -    NLP (Neuro Linguistic Programming)

2000-     HIV Opleidings/beradings kursus

2001-     Organisasie Ontwikkeling

2003-     Persoonlike en Professionele Leierskap en Ontwikkeling

2007-     Spelterapie

2007-     Filial Terapie

2007-     Sand en Kunsterapie

2007-     Gevorderde Spelterapie

2007-     Werk met Seksueel Mishandelde vroue en kinders

2008; 2010-         Trauma en ontlonting

2009-     Verhoudings Terapie

2009-     Teddie Beer Terapie

2009-     Brief Solution Focused Therapy

2011-     Aanlyn terapie

2016-     Ph.D in Kliniese Sielkunde