Dr. Elizma van der Smit clinical psychologist                      

Therapy for Individuals, Families and Couples                                                                                                     

       The Time Has Come!!! It is time to be better!!

Privaatheid en Konfidensialiteit

 

Die verhouding tussen kliёnt en terapeut word deur die wet beskerm en daarom kan inligting nie sonder geskrewe toestemming bekend gemaak word nie.

Uitsonderings sluit in:


1. Moontlike mishandeling van kinders, afhanklikes en ouer mense.  Ingeval van laasgenoemde is ek wetlik verplig om dit te raporteer aan die owerhede.


2. Indien ‘n persoon dreig om ernstige liggaamlike beserings/skade aan ‘n ander persoon/persone aan te rig, is ek wetlik verplig om die polisie sowel as die moontlike slagoffer daarvan in kennis te stel.


3. Indien ‘n kliёnt van plan is om hom of haarself seer te maak en skade aan te rig, sal ek poog om met behulp van hul samewerking, hul veiligheid te verseker.  Ek sal ook sonder hul toestemming die wetlike prosedure volg om hul veiligheid te verseker.